01:12 ICT Thứ ba, 23/04/2019 kế hoạch chuyên môn năm 2018-2019 | Mẫu kế hoạch tổ chuyên môn 2018-2019 | THÔNG TƯ 03 ( QUYẾT ĐIỊNH GIỜ DẠY ĐỐI VỚI GV PHỔ THÔNG) | CÔNG VĂN VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NĂM HỌC 2018-2019 | CÔNG VĂN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018-2019 | LỊCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THCS NĂM HỌC 2018-2019 | KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 | KẾ HOẠCH CÁ NHÂN | - QĐ THỰC HIỆN THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 | LỊCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 | 

DANH MỤC

VIDEO

Loading the player...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 59

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2183

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 225077

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE

Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản » Văn bản Phòng

Quy định dạy thêm học thêm

Thứ ba - 14/05/2013 15:21
Thực hiện quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong lúc chờ UBND huyện ra quyết định ban hành quy định việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện. Phòng GD & ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, PTCS, THCS và THPT thực hiện một số nội dung sau đây:
UBND HUYỆN YÊN THÀNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     PHÒNG GD & ĐT                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                         
       Số : 155 /PGD& ĐT                      Yên Thành, ngày 02 tháng 4 năm 2013
  V/v thực hiện qui định dạy thêm học thêm
theo Quyết định số 01/2013.QĐ-UBND. VX
              của UBND tỉnh Nghệ An
 
 
 
          Kính gửi:
  • Hiệu trưởng các trường TH, THCS, PTCS và THPT
 
Thực hiện quyết định số 01/2013/QĐ.UBND.VX ngày 11/01/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong lúc chờ UBND huyện ra quyết định ban hành quy định việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện. Phòng GD & ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH, PTCS, THCS và THPT thực hiện một số nội dung sau đây:
I. Công tác tuyên truyền:
Các nhà trường tăng cường tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh, nhân dân; tổ chức quán triệt tinh thần nôi dung Thông tư số 17/2012/TTGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD& ĐT và Quyết định số 01/2013.UBND.VN ngày 11/1/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về qui định dạy thêm học thêm đến tận cán bộ, giáo viên và học sinh.
 
II. Công tác quản lý và tổ chức thực hiện:
a. Trách nhiệm của Hiệu trưởng các trường TH, PTCS, THCS vàTHPT:
1. Tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định về hoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm.
2. Quản lý, tổ chức việc dạy và học chính khóa, đảm bảo các nguyên tắc dạy thêm, học thêm theo quy định tại điều 3 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT .
3. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu đối với người dạy thêm theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT. nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm, học thêm.
4. Kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm.
5. Chịu trách nhiệm về chất lượng dạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
6. Tham mưu với UBND các xã, Thị trấn xác nhận hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo qui định tại điều 8, điều 9, điều 10 tại Quy định về dạy thêm, học thêm kèm theo thông tư số 17/2012/TTGD&ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD& ĐT.
7. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện dạy thêm, học thêm về phòng Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.
b. Các trường hợp không được dạy thêm, học thêm.
1. Không dạy thêm, học thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.
2. Không dạy thêm đối với học sinh Tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỷ năng sống.
3. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:
- Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.
-  Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.
Trên đây là một số nội dung quan trọng trong công tác tổ chức, thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm. Phòng GD & ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                                         KT.TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- UBND huyện (b/c);
- Sở GD & ĐT (b/c);
- Lưu VT.
                                                                                                                      Đã ký
 
 
                                                                                                          Trần Xuân Tĩnh    
           
 
 
                                                                                
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn